Pneumatski transport rasutog materijala

Suvo i mokro otprašivanje

Reciklaža otpadnih sirovina

Utovar i istovar robe u lukama

Centralni sistemi čišćenja

Projektovanje i izrada ventilatora