Centralni sistemi čišćenja

CENTRALNI SISTEM ČIŠĆENJA

Centralni sistem čišćenja je vakumski sistem odstranjivanja materijala i prašine u indistrijskim postrojenjima . Posebno je pogodan za velike industrijske hale , a naročito za hale sa više spratova.

Centralni sistem čišćenja se satoji od:

 1. Usisnih priključaka
 2. Čeličnih transportnih cevi
 3. Konusa, račvi i držača
 4. Gumenih fleksibilnih kolena otpornih na habanje
 5. Centralne vakumske stanice

Prednosti sistema:

 • Jednostavan za rukovanje
 • Usisni ventili su raspoređen tako da pokrivaju celokupnu površinu objekta koji se usisava
 • Čitav sistem je izrađen od kvalitetne opreme i ne iziskuje česte servise
 • Vodeni separator je veoma efikasan i prečišćava vazduh do minimalnih količina ( od 10 do 20mg/m3) vazduha zavisno od ulazne količine prašine).
 • Za potrebe vodenog separatora koristimo već zaprljanu vodu iz postojećih kanala (Vršimo recirkulaciju vode)
 • Vrećasti filter vrši separaciju prašine u suvom stanju i emisija prašine na izduvnom cevovodu je manja od 20mg /m
 • Jačina zvuka merena na 1m od kompresorske stanice iznosi manje od 80dB (A)