Utovar i istovar robe u lukama

UTOVAR I ISTOVAR ROBE U LUKAMA

Poseban program  Finnpneumatic-a  su sistemi za utovar  i istovar  rasute robe u lukama. To je najčešće kombinacija  usisno – potisnih sistema pomoću kojih možete robu da izvlačite iz bodova i da je transportujete na želejeno mesto (u kamione , vagone , silose). Takođe ovaj sistem omogućava da se na isti način roba iz kamiona  cagona  ili silosa utovara u brodove.

Ovakvi sistemi su pogodni jer se sve odvija u zatvorenom sistemu bez rasipanja robe  i bez  zaprašivanja okoline.

Kapacitet i vreme utovara-istovara  se projektuje prema zahtevima kupca. Projektuju se sistemi koji mogu da utovare-istovare  i do 1000m3/h  robe.