Reciklaža otpadnih sirovina

Prilikom reciklaže otpadnih materijala u recilažnim centrima sav otpad koji se sagoreva mora da se transportuje se do mesta sagorevanja. Za transport takvog materijala najpogodniji je pneumatski tarnsport.

Finnpneumatic je projektovao sisteme za takve transporte, a jedan od većih je urađen u Varkausu u Finskoj gde je izgrađen kompletan pogon za reciklažu ambalaže od  tetrapaka