Projektovanje i izrada ventilatora

PROJEKTOVANJE I IZRADA VENTILATORA

U zavisnosti od pritiska koji ostvaruju, izrađujemo ventilatore:

 • Visokog pritiska FPH
 • Srednjeg pritiska FPK
 • Niskog pritiska  FPM

Mogu se koristiti za:

 • Vruće, štetne i abrazivne gasove
 • Za gasove sa prašinom
 • Za dimne gasove
 • Za pneumatski transport
 • Za potrebe u procesnoj industriji
 • Za komfornu klimatizaciju

Primenjuju se u sledećim  industrijskim oblastima:

 • Rudarstvu
 • Hemijskoj industriji
 • Metalskojindustriji
 • Drvnoj industriji
 • Proizvodnji celuloze i papira
 • U kotlarnicama
 • U podzemnim garažama i tunelima

Tipovi ventilatora

TIP B

Ovaj tip je sa krivim lopaticama obrnutim unazad, pogodan za gasove koji ne sadrže čvrste čestice. Zbog stabilnog pritiska krivih lopatica, tip B se najviše koristi kod ventilatora koji vrše provetravanja, zatim u kotlamicama kod sagorevanja i kod ventilatora koji služe da održavaju pritisak.

TIP E

Ovaj tip rotora se koristi kod ventilatora pri sagorevanju gasova, ventilaciji izduvnih gasova (gasni ventilatori) i ventilatora za prašinu. Zbog toga što ima visoku efikasnost ali i viši ukupni pritisak u odnosu na tip B, ovaj tip rotora je izuzetno pogodan za postpke prečišćavanja vazduha i druge vrste čišćenja gasova. Tip E sa nagibom lopatica unazad, posebno je dizajniran za gasove koji sadrže čvrste čestice. Efikasnost ovog tipa rotora je veoma velika, naročito zbog naglašene osobine samočišćenja lopatica, što je izuzetno bitno

 

TIP L

Sa unazad nesavijenim lopaticama za ventilatore višeg pritiska. Koristi se za dimne gasove, paru.

TIP R

Sa pravo postavljenim zvezdastim lopaticama posebno je osmišljen za prenošenje gasova koji sadrže čvrste čestice. Ima veliku mogućnost samočišćenja tako da nema naslaga čestica koje se nalaze u gasovima

TIP T

Rotor tip T koristi se za prenošenje zrnastih materijala, strugotina i rendisanih produkata kroz ventilator. Kada su u pitanju vlaknasti i lepljivi materijali, kao što su mešavine otpadaka od drveta, kamene vune i staklene vune, najpogodniji je ovaj ovoreni tip rotora bez obodnog okvira.

U zavisnosti od zahteva i mesta primene koristi se nekoliko standardnih načina pokretanja ventilatora

NAČIN POKRETANJA M

Ovaj tip pokretanja sa rotorom koji je postavljen direktno na osovinu motora, pogodan je za maksimalne temperature gasova do 70°C. Koristi se u manjim ventilatorskim jedinicama do približno 75KW i kada nije poželjno da dođe do gubitaka prenosa snage pri kretanju motora.

NAČIN POKRETANJA K

Ovaj način pokretanja je pogodan za ventilatorske jedinice sa savitljivim spojnicama, odvojenim ležištima i zajedničkim postoljem. K način pokretanja može biti opremljen sa nekoliko specijalnih konstrukcija zavisno od načina postavljanja. Pogodan je za sve raspone snaga motora, a najviše se koristi sa kontrolnim sistemom brzine, jer se tada dobij a naj ekonomičniji rad ventilatora.

NAČIN POKRETANJA B

Ova ventilatorska jedinica, sa pogonskim kaiševima i odvojenim ležištima, može biti opremljena i dodatnim, specijalnim konstrukcijama, zavisno od zahteva i mesta postavljanja. Pogodan je za raspone snage od 250-315KW. Sa većom ventilatorskom jedinicom moguće je korisiti pljosnate kaiševe. Jedna od prednosti ventilatora sa pogonskim kaiševima je lako prilagođavanje novim zahtevima u procesu rada

NAČIN POKRETANJA FPA-D

Aksijalni ventilator sa remenicomza razne gasove i paru temperature do 100°C.